<Prev Next>

Kyoto-style Kaiseki

©JNTO

Tsukeba (grilled fis...

©Nagano Prefecture/©...

Basashi (horse sashi...

©Nagano Prefecture/©...

Konnyaku Dengaku (Ko...

©Tourism Commission ...

Makunouchi-bento (Ja...

© JNTO

Japanese Cuisine [Ak...

© Japan Ryokan Assoc...

Japanese Cuisine [Mi...

© JNTO

Bara-Sushi of Okayam...

©Okayama-ken Kanko R...

Mushroom Miso Soup

©Tourism Commission ...

Local Cuisine of Nag...

©Tourism Commission ...

Rolled Egg

©JNTO

Yahouma(Colorful ric...

©Tourism Commission ...

Tai (Sea Beam) Shabu...

©JNTO

Oden (Japanese hotch...

© JNTO

Hamamatsu Eel

©HVCB/©JNTO

Goshiki Somen (Five-...

©Ehime Prefecture/©J...

Itokoni (Soy-Simmere...

©Tourism Commission ...

Sanuki Udon Noodles

©JNTO

Sukiyaki

© JNTO

Torafugu (Tiger glob...

©Hamamatsu Visitors ...

-->