<Prev Next>

Mt. Sakurajima

©JNTO

Takamori Saigo

©JNTO

Kyokusui-no-Utage(Po...

©Kagoshima Prefectur...

Statue of Nariakira ...

©Yasufumi Nishi/© JN...

Mt. Sakurajima

©Yasufumi Nishi/© JN...

Yakushima Island

© Yasufumi Nishi/© J...

Tea Plantation at Ch...

©Kagoshima Prefectur...

Shiratani Unsuikyo R...

©Yasufumi Nishi/© JN...

Water Ski

©Kagoshima Prefectur...

Hananoego Moor

© Yasufumi Nishi/© J...

Yakusugi Land

©Yasufumi Nishi/© JN...

Shiratani Unsuikyo R...

©Kagoshima Prefectur...

Yakushima Island

© Yasufumi Nishi/© J...

Tanegashima Matchloc...

©Kagoshima Prefectur...

Dragon Boat Festival

©Kagoshima Prefectur...

Hibiscus makinoi

©Yasufumi Nishi/© JN...

Yakushima Island

© Yasufumi Nishi/© J...

Hirauchi Hot Spring

©Yasufumi Nishi/© JN...

Urada Beach

©Kagoshima Prefectur...

Yoggo Gorge

© Yasufumi Nishi/© J...

-->